used-to-would-gramatyka-angielska

USED TO

Czasownik used to (zwykłem; kiedyś coś robiłem) występuje tylko w odniesieniu do czasu przeszłego. Wyraża czynności, które były wykonywane regularnie w przeszłości i nie mają żadnego związku z chwilą obecną. Mowa tu o przyzwyczajeniach i stanach, które zakończyły się i nie wykonujemy ich w teraźniejszości. Pomyśl o swoim dzieciństwie, o beztroskich zabawach na podwórku. Czy w dalszym ciągu masz na to czas?

Spójrz na przykłady:
I used to play football with my schoolmates. Now I must go to work.
She used to drink milk. Now she prefers yoghurt for breakfast.

Jeżeli na spokojnie spojrzysz na strukturę konstrukcji used to, zauważysz, że to nic innego jak Past Simple. Tworząc pytania i przeczenia wykorzystujemy operator „did” Zwróć uwagę, że eliminujemy literę „d”

Did you use to smoke cigarettes?
They didn’t use to work so much. These days they’re busy all the time.

WOULD

1. Czasownik modalny would również stosujemy do wyrażania nawyków z przeszłości. Zastosowanie tej konstrukcji jest nieco ograniczone. Nie należy stosować would z czasownikami określającymi stan. Poniższy przykład ilustruje tę zależność.

I used to live in Prague.
(I would live in Prague – jest niepoprawne ponieważ wyraża stan, a nie powtarzającą się czynność)
We used to like trips
(We would like trips – całkowicie zmienia kontekst zdania. Czasownik „would like” oznacza chcielibyśmy)

2. Would ma również inne zastosowanie. Często odnosi się do cech charakterystycznych dla osób, o których mowa.

My mum would always tell me to respect other people.
(to właśnie moja mama miała w zwyczaju powtarzać mi te słowa)

3. Niekiedy native speaker stosuje would gdy krytykuje drugą osobę lub podkreśla czyjeś zachowanie szczególnie dla nas irytujące.

I didn’t like my flatmate. She would smoke cigarettes in the flat.

past simple ćwiczenia gettinenglish

ćwiczenia-used-to-would-get-be-used

reklama szkoła językowa nowa1

Test online


Rozwiąż darmowy test sprawdzający konstrukcje used to would. Dzięki regularnym powtórkom na Gettin’ English, opanujesz angielską gramatykę szybko i skutecznie. Jeśli znajdziesz jeszcze 15 min na intensywną naukę, zachęcamy Cię do zapoznania się z konstrukcjami be/get used to – w końcu nie chcesz chyba popełniać błędów?

Sprawdź jak opanowałeś konstrukcje used to would.

 

You need to login or register to bookmark/favorite this content.