wyjasnienie-let-allow-i-permit-angielska-gramatyka

W języku angielskim występuje wiele czasowników, na które należy zwrócić szczególną uwagę. W  dzisiejszym wpisie gramatycznym sprawdzimy czy wiesz, jak poprawnie stosować let, allow i permit. Wspomniane czasowniki są często spotykane w codziennych rozmowach, dlatego też warto znać różnicę, jaka między nimi występuje.

LET

Czasownik let znaczy pozwolić i jest często stosowany w mowie potocznej. Zwróc uwagę, że po let stosujemy bezokolicznik bez to! Spójrzmy na przykłady.

I can’t let you go there alone.
Nie pozwolę ci pójść tam samemu.

Our parents don’t let us eat sweets.
Nasi rodzice nie pozwalają nam jeść słodyczy.

They didn’t let her go abroad.
Nie pozwolili jej wyjechać za granicę.

reklama szkoła językowa nowa1

Let me introduce myself.
Pozwól, że się przedstawię.

Czasownik let nie może być używany w stronie biernej w znaczeniu pozwolić. Forma bierna be let  (to somebody) znaczy być wynajętym (np. o mieszkaniu).

Our flat will never be let to students.
Nasze mieszkanie nigdy nie będzie wynajęte studentom.

The lodge is let to tourists every summer.
Domek jest wynajmowany turystom każdego lata.

ALLOW/ PERMIT

Podobnie jak let, czasowniki allow i permit znaczą pozwolić. Należy jednak pamiętać, iż z całej tej grupy permit jest bardziej oficjalnym słowem i należy go unikać w języku potocznym. Najczęściej występuje w języku oficjalnym. Jeśli określamy komu (nie) pozwalamy coś zrobić, należy zastosować dopełnienie i bezokolicznik z to. Kilka praktycznych przykładów:

She didn’t allow/ permit him to go to the party.
Nie pozwoliła mu pójść na imprezę.

If I were you, I wouldn’t allow/ permit my daughter to wear high-heels.
Gdybym była na Twoim miejscu, nie pozwoliłabym swojej córce chodzić w butach na obcasach.

Jeśli chcemy, aby nasza wypowiedź była nieco bardziej ogólna (bez wyraźnego nacisku na osobę), stosujemy czasownik w formie gerund (-ing) i pomijamy dopełnienie.

We don’t allow/ permit smoking in our car.
Nie pozwalamy na palenie w naszym samochodzie.

Some nurses allow/ permit visiting only in the afternoon.
Niektóre pielęgniarki pozwalają na odwiedziny tylko po południu.

Bardzo często możesz spotkać się z konstrukcją bierną to be allowed/ permitted, która oznacza mieć zezwolenie/ pozwolenie na coś. Wcześniej wspomniałem, iż nie można stosować let w stronie biernej. W takim przypadku świetnie sprawdza się (not) be allowed to. Jeśli przymierzasz się do zdobycia certyfikatu językowego, koniecznie zapamiętaj tę konstrukcję na dłużej. Porównaj poniższe zdania:

She lets her children eat ice-cream.
Her children are allowed to eat ice-cream.

Adam didn’t let me drive his car.
I wasn’t allowed to drive Adam’s car.

Her parents don’t let her stay out late.
She isn’t allowed to stay out late.

They don’t let people smoke in this cafe.
Smoking is not allowed/ permitted in this cafe.

Jeśli dzisiejszy wpis przypadł Ci do gustu, zachęcam cię do podzielenia się tym artykułem ze znajomymi. Będzie nam bardzo miło :)

You need to login or register to bookmark/favorite this content.