znajomość-środków-językowych-matura-2015-angielski

Nowa matura 2015 niesie ze sobą szereg zmian zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Dziś bierzemy pod lupę znajomość środków językowych – zadania sprawdzające zakres leksykalno-gramatyczny na poziomie podstawowym.

Ta zupełnie nowa forma testowania wiedzy licealistów może przerażać, ale spokojnie, nie wygląda to tak źle. Wszystkie zagadnienia są całkowicie zamknięte. Na maturze 2015 będziesz się zmagał/a m.in. z zadaniami typu: wybór wielokrotny, test luk a także dobieranie. Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Centralna Komisja Edukacyjna udostępniła swój informator, z którego dowiadujemy się, iż liczba zadań waha się między 2-3 co stanowi 20% udziału w wyniku sumarycznym. Warto więc przysiąść i ćwiczyć gramatykę, słownictwo każdego dnia. Czego możesz się spodziewać? Rozwiąż przykładowe testy online przygotowane przez egzaminatora maturalnego. Sprawdź swoją znajomość środków językowych już teraz:

gettin-matura-ćwiczenia

opanuj-słownictwo-w-20-dni-angielski

wyrażenia-do-matury-pisemnej

reklama szkoła językowa nowa1

 

1. Wybór wielokrotny

REDUCE, REUSE, REPLAY

„Five teens from Sarasota, Florida, are making music from garbage. All the Garbage Men band’s instruments are made from recycled objects.

The band started a 6.1. _____ years ago. Jack Berry, who was in eighth grade at the 6.2. _____, decided to make a homemade guitar. After some trials, he ended up building it from a cereal box, a yardstick and toothpicks. When Jack showed the guitar to his friend, Ollie Gray, they had 6.3. _____ to form a band using other homemade instruments and promote recycling in this way. So they made a horn from pipes and a keyboard from old bottles. “We want to show people 6.4. _____ more to recycling than throwing things away in the bin,” Jack said. The band, all tenth graders, tries to play a concert every week. They’ve also played on a Tampa, Florida radio station, and auditioned for America’s Got Talent. The teens hope to take their show on the road by touring other states. “We want to show people how important recycling is, and music is the best way to 6.5. _____ to people,” Jack says. Their instruments may be garbage, but their message isn’t.”

adapted from www.timeforkids.com

Przeczytaj powyższy tekst. Następnie przyporządkuj właściwą odpowiedź. Na wykonanie tego ćwiczenia masz 5 minut. Dzięki temu ćwiczeniu sprawdzisz znajomość środków językowych.

2. Tłumaczenia fragmentów zdań

Spośród podanych odpowiedzi wybierz tę, która jest tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie.

3. Minidialogi

Uzupełnij poniższe minidialogi maturalne, tak aby tworzyły logiczną całość.

4. Uzupełnianie par zdań jednym wyrazem

Wybierz wyraz, który uzupełnia luki w obydwu zdaniach.

Bardzo często słyszę to samo pytanie „jak się uczyć skutecznie, aby znajomość środków językowych poszła gładko jak po maśle na egzaminie pisemnym?” Przede wszystkim nigdy nie ucz się słówek bez kontekstu. Jeśli przeanalizujesz sobie powyższe testy online, zauważysz że opierają się one głównie na znajomości utartych wyrażeń, idiomów, związków frazeologicznych itp. Nie ucz się tylko i wyłącznie pojedynczych czasów gramatycznych, ale w zestawieniu kilku np. Present Simple i Present Continuous. Następnie dorzuć Present Perfect i Present Perfect Continuous. Zauważysz niekiedy subtelne różnice i podobieństwa. Nowa matura 2015 stała się dla twórców Gettin’ English motywacją do stworzenia gotowych materiałów do matury pisemnej. Sprawdź pakiety czasów, słownictwa, wyrażeń do napisania listu, które zostały dostosowane do wymagań nowej podstawy programowej. Inwestuj w siebie i zdaj maturę celująco.

 

You need to login or register to bookmark/favorite this content.