rzeczowniki-policzalne-niepoliczalne-countable-uncountable-gramatyka

Rzeczowniki policzalne

Większość rzeczowników w języku angielskim stanowią rzeczowniki policzalne, które można policzyć na sztuki. Występują one zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej. Używamy przed nimi przedimki: a, an, the.

Liczba mnoga rzeczowników

Liczbę mnogą rzeczownika policzalnego tworzymy zazwyczaj przez dodanie końcówki -s. Z pewnością znasz kilka przykładów: a book – books, a room – rooms, an apple – apples itd.

Jeśli rzeczownik jest zakończony na „szeleszczące końcówki” (-s, -ss, -x, -ch, -sh) należy dodać końcówkę -es, np. a kiss – kisses, a church – churches, a dish – dishes, a box – boxes

Podobna zależność występuje w przypadku rzeczowników zakończonych na -o, np. a tomato – tomatoes, a potato – potatoes. Ale uwaga, jak wiadomo zawsze znajdą się drobne wyjątki: radios, kilos, photos.

W przypadku rzeczowników zakończonych na spółgłoskę –należy umieścić końcówkę –ies, np. a country – countries, a lady – ladies.

reklama szkoła językowa nowa1

Rzeczowniki zakończone na -f lub -fe tworzą liczbę mnogą przez zmianę końcówki na -ves. W języku angielskim można się doliczyć 12 rzeczowników tego typu (ale piszemy: scarfs (szalik) i handkerchiefs (chusteczka)

Liczba pojedynczaLiczba mnogaTłumaczenie
lifelivesżycie
shelfshelvespółka
leafleavesliść
wifewivesżona
wolfwolveswilk
knifeknivesnóż
selfselvesczyjaś natura
calfcalvesłydka
elfelveself
loafloavesbochenek
thiefthieveszłodziej
halfhalvespołówka

Niektóre rzeczowniki tworzą liczbę mnogą w sposób nieregularny. Poniższa lista przedstawia te najważniejsze i najczęściej używane w języku angielskim.

child – children (dziecko)
man – men (mężczyzna)
woman – women (kobieta)
person – people (osoba)
tooth – teeth (ząb)
goose – geese (gęś)
mouse – mice (mysz)
foot – feet (stopa)
sheep – sheep (owca)
ox – oxen (wół)
aircraft – aircraft (samolot)
fish – fish (ryba)

Niektóre rzeczowniki występują pod postacią liczby mnogiej, ale nie daj się zwieść! Określają one nazwę pojedynczej rzeczy.

darts – rzutki (gra)
news – wiadomości
bowls – kręgle
physics – fizyka
dominoes – domino
billiards – bilard
mumps – świnka (choroba)
measles – odra
politics – polityka
mathematics – matematyka
economics – ekonomia

Darts is a popular game in the UK.
Is the news good or bad?

Poniższe rzeczowniki mają tylko liczbę mnogą. Do tej grupy należy również zaliczyć: the police (policja), the cattle (bydło) oraz the youth (młodzież)

clothes – ubrania
leggings – legginsy
trousers – spodnie
jeans – dżinsy
savings – oszczędności
scales – waga
stairs – schody
scissors – nożyczki
glasses – okulary
contents – zawartość
valuables – kosztowności
knickers – majtki

Rzeczowniki niepoliczalne

Rzeczowniki niepoliczalne nie posiadają liczby mnogiej. Nie występują one z przedimkami nieokreślonymi: a/an, natomiast posiadają określniki takie jak: someany czy little.

Niektóre rzeczowniki niepoliczalne sprawiają trudność uczącym się ponieważ w ich ojczystym języku są policzalne. Poznaj najważniejsze rzeczowniki:

RzeczownikTłumaczenieRzeczownikTłumaczenie
adviceradabeautypiękno
lovemiłośćangerzłość
musicmuzykahairwłosy
happinessszczęścieworkpraca
waterwodafearstrach
sugarcukiergoldzłoto
travelpodróżicelód
furnituremeblewinewino
weatherpogodamilkmleko
soapmydłoluggage/baggagebagaż
informationinformacjehomeworkzadanie domowe
newswiadomościequipmentsprzęt
moneypieniądzeknowledgewiedza
behaviourzachowaniefaithwiara

I need (some) money.
Last year I changed work three times.
His hair is black.

Jeśli już opanowałeś rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, warto poznać jeszcze kwantyfikatory angielskie. Z całą pewnością je znasz – some, any, much, many, a lot of, few, little. Odśwież znajomość elementarnej gramatyki i rozwiązuj testy online.

Test online

Rozwiąż ćwiczenia z zakresu countable / uncountable nouns i przekonaj się jak opanowałeś materiał.

Utwórz liczbę mnogą rzeczowników.

Przyporządkuj odpowiednie wyrazy do zdań i sprawdź jak opanowałeś rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

 

You need to login or register to bookmark/favorite this content.