angielskie-spójniki-after-i-afterwards-gitara

Ostatnio jedna z moich kursantek online zapytała mnie czy można stosować angielskie spójniki after i afterwards wymiennie. Jak się okazuje było to bardzo trafne pytanie. Angielska gramatyka to nie tylko czasy, ale przede wszystkim konstrukcje, które są niezwykle często wykorzystywane w przekazie ustnym i pisemnym. Jeśli chcesz choć na chwilę odpocząć od „gramatycznych celebrytów”, to dziś proponuję zadać sobie pytanie – czy wiesz jak poprawnie zastosować after i afterwards w języku angielskim?

AFTER

Spójnik after (po, później) stosujemy m.in. po rzeczowniku oraz w zdaniach złożonych. Zaczniemy od zdań, w których pojawiają się czasy teraźniejsze.

We can eat something after work.
Możemy coś zjeść po pracy

I usually play the guitar after school.
Zazwyczaj gram na gitarze po szkole.

I’ll call you after I arrive home.
Zadzwonię do ciebie po tym, jak dojadę już do domu.

reklama szkoła językowa nowa1

Zwróć uwagę, iż w ostatnim zdaniu nie pojawia się czas przyszły. Bardzo często staramy się dosłownie tłumaczyć polskie zdania i nagminnie dodajemy Future Simple. Jest to jednak błędne założenie. W zdaniach z after stosujemy najczęściej czas teraźniejszy Present Simple lub Present Perfect jeśli chcemy szczególnie podkreślić, że dana czynność zostanie ukończona zanim druga będzie miała miejsce.

I will meet you after I have eaten dinner.
Spotkam się z tobą po tym, jak zjem obiad.
(wyraźnie dajemy do zrozumienia, że nie będzie to wcześniej)

W przypadku czasów przeszłych, stosujemy Past Simple lub czas zaprzeszły Past Perfect. Zastosowanie czasu Perfect informuje rozmówcę o tym, że dana czynność została zakończona nieco wcześniej.

After he had graduated from university, he went abroad.
(Dopiero) po ukończeniu studiów, pojechał za granicę.

Dla osób na poziomie B2-C1, interesujące będzie również połączenie after + gerund (czasownik z -ing). Na egzaminach językowych wymagana jest również znajomość after having + past participle, co w praktyce pokrywa się z pierwszym zdaniem.

After watching the film, she went to sleep.
Po tym jak zobaczyła film, poszła spać.
lub
After having watched the film, she went to sleep.

W języku angielskim mogłeś już spotkać się z następującymi wyrażeniami potocznymi. Gorąco zachęcam Cię do przyswojenia ich w możliwie szybkim czasie.

after a moment – po chwili
after all – mimo wszystko
after you – proszę przodem
after-hour drinking – picie alkoholu w pubach po obowiązującej godzinie zamknięcia
after-school club – świetlica szkolna
after-shave – płyn po goleniu
ask after – rozpytywać o kogoś
be after somebody – ścigać kogoś
happily ever after – długo i szczęśliwie
sought-after – pożądany (np. produkt)
take after – być podobnym do kogoś
time after time – raz za razem

AFTERWARDS

Przysłówek afterwards /ˈɑːftəwədz/ (także amerykańska wersja afterward) oznacza później/ następnie i może być stosowany np. na końcu, w środku zdania a także po spójnikach and/ but. Spójrz na poniższe przykłady.

Let me call you afterwards.
Pozwól, że zadzwonię do ciebie później.

They studied, but afterwards they went to a pub.
Uczyli się, ale później poszli do pubu.

I’m going to clean the house, and afterwards I’m going to have a rest.
Zamierzam posprzątać dom, a następnie odpocznę.

Jeśli chcesz utrwalić inne angielskie spójniki, sprawdź pozostałe wpisy, które przygotowaliśmy w sekcji angielskie gramatyka. Powtarzaj najciekawsze zagadnienia gramatyczne i mów poprawnie dzięki Gettin’ English.

You need to login or register to bookmark/favorite this content.