GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Artykuł publicystyczny – matura rozszerzona

0 109 922

Artykuł publicystyczny na poziomie rozszerzonym to tekst przeznaczony do publikacji w gazecie, czasopiśmie lub na stronie internetowej. Celem tej wypowiedzi maturalnej jest rzeczowe przedstawienie problemu i wyrażenie swojej opinii.

Artykuł publicystyczny może zawierać elementy opisu, sprawozdania, relacjonowania, pogłębionej argumentacji, a nawet recenzji.

Bardzo ważnym elementem każdego artykułu jest chwytliwy tytuł – krótki i przyciągający uwagę czytelnika. Jak napisać dobry nagłówek do artykułu?

PRZYGOTUJ SIĘ DO MATURY NA 100%
Nie odkładaj powtórki na ostatni dzwonek. Sprawdź ofertę książek, które pomogą Tobie przygotować się do egzaminu z języka angielskiego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.
Zobacz ofertę
  • warto wykorzystać bogate słownictwo oraz idiomy,
  • można zadać pytanie,
  • zazwyczaj pomijamy przyimki a, an oraz the,
  • warto wzmocnić przekaz stroną bierną (najczęściej eliminuje się czasownik to be),
  • opisując wydarzenia z przeszłości stosujemy Present Simple!
  • wydarzenia w niedalekiej przyszłości warto wyrazić konstrukcją „to be + Past Participle”

Spójrz na kilka przykładów i zastanów się, które z powyższych zasad zostały zastosowane w nagłówkach.

artykuł-publicystyczny-matura-rozszerzona-angielski

Jeśli już poradziłeś/aś sobie z nagłówkiem pozwól, że przejdziemy do pierwszego akapitu. Należy zapoznać czytelnika z tematem oraz podać podstawowe informacje, dzięki którym będzie mógł podążać za Twoim tokiem rozumowania. Zastanów się czy jest to relacja, opis, Twój głos w sprawie, a może opowiadanie? Ja wybrałem dla Ciebie poniższy temat:

„Ostatnio wziąłeś udział w konferencji online odnośnie kolonizacji Marsa. Pomysł ma jednak wielu sceptyków. Napisz artykuł na waszą szkolną stronę internetową, w którym przedstawisz szanse na powodzenie tego przedsięwzięcia i czy sam wziąłbyś udział w wyprawie na czerwoną planetę. Przedstaw i uzasadnij swoją opinię na ten temat.”

MARS TO BE COLONIZED SOON?

Earth is a beautiful place, but human curiosity is far beyond its bounderies. Recently, I have taken part in an online conference on colonizing Mars. Every day a team of scientists works hard to make the mission a reality. They claim that in 15 years’ time they will be able to establish a permanent human settlement on the surface of the red planet. They are currently seeking volunteers to go on a one-way trip to relish the challenge. But is it likely to happen? I want to believe that it is feasible. 

W dalszej części artykułu należy rozwinąć swoją myśl i podać różne aspekty problemu. Najlepiej zamieścić dwa akapity, które będą odnosić się do każdego elementu zadania z osobna. W tym wypadku drugi akapit powinien jasno przedstawiać czy istnieje spore prawdopodobieństwo wyprawy na Marsa (element relacjonowania). Powołaj się np. na opinie ekspertów oraz uczestników konferencji. W trzecim akapicie odnieś się do drugiego elementu z polecenia – „czy wziąłbyś udział w wyprawie na czerwoną planetę?” Przedstaw jasno swój punkt widzenia i dobierz odpowiednią argumentację. Ostatni akapit podsumowuje Twoją wypowiedź pisemną. Warto postawić pytanie czytelnikowi zachęcając go tym samym do dalszych rozważań.

Artykuł publicystyczny powinien być napisany poprawną angielszczyzną. Egzaminator, który będzie poprawiał Twoją pracę pisemną oczekuje, że zabłyśniesz znajomością struktur gramatycznych (strona bierna, inwersja stylistyczna, mowa zależna itp.) Wyszukane słownictwo jest oczywiście mile widziane – co powiesz na nietypowe przymiotniki albo idiomy? Aby całość miała ręce i nogi warto skorzystać z łączników zdań i kilku chwytliwych wyrażeń. Znajdziesz je na dole wpisu, a także w naszym sklepie online BookTown.pl

SŁOWNICTWO

according to – według
apart from this – oprócz tego
as far as … is/are concerned – jeżeli chodzi o
besides – poza tym
consequently – w rezultacie
due to – z powodu / dzięki czemuś
even though – chociaż
eventually – ostatecznie, w końcu
for instance – na przykład
from the point of view of – z punktu widzenia
furthermore – ponadto
however – jednak
in addition – dodatkowo
in fact – faktycznie
in spite of – pomimo
last but not least – ostatnia, ale nie mniej ważna sprawa
moreover – co więcej
needless to say – rzecz jasna, nie trzeba dodawać, że
nevertheless – niemniej
on account of – z powodu czegoś
on the contrary – wprost przeciwnie
on the one hand – z jednej strony
on the other hand – z drugiej strony
on the whole – ogólnie rzecz ujmując
owing to – z powodu, ponieważ
taking into account – biorąc pod uwagę
therefore – zatem
to sum up – podsumowując
under no circumstances – pod żadnym warunkiem
whereas – podczas gdy
Może ci się spodobać również
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Używając niniejszego serwisu, godzisz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji przez Usługodawcę. Jeśli postanowimy zmodyfikować naszą politykę prywatności, zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, abyś był zawsze świadomy tego, jakie informacje są przez nas gromadzone, w jaki sposób są one wykorzystywane i w jakich okolicznościach są one ujawniane. Także poprzez złożenie zamówienia w Serwisie - Użytkownik, a Twórca w ramach zawartej Umowy, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów, o których mowa w pkt 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wysyłanie newslettera oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Serwisu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Akceptuję Czytaj więcej

Chcesz pokonać blokadę przed mówieniem?

Sprawdź ofertę kursów przez Skype z lektorem na żywo. Szkoła online Gettin' English. 
☞ ZAPISZ SIĘ NA KONWERSACJE
close-link
☆ KONWERSACJE ONLINE